Vanuit de wijkvereniging wensen we iedereen een heel fijn en gezond 2024. Hopelijk kunnen we elkaar als buren en wijkgenoten blijven ontmoeten in onze mooie speeltuinen.

We zijn voornemens leuke activiteiten te organiseren zoals we dat ook vorig jaar deden en we hopen iedereen daar terug te zien!