De Sperwerlaan wordt opnieuw ingericht. Deze straat is onderdeel van de provinciale doorfietsroute. Daarnaast moeten de afwatering en biodiversiteit hier worden verbeterd.

Vanuit Centrum II geven we adviezen voor deze herinrichting. We hebben via onze wijkapp en via de nieuwsbrief gevraagd om input van wijkbewoners.

Lees meer op de site van de gemeente .