De herinrichting van de Sperwerlaan stond voor het tweede kwartaal van ’21 gepland. Dit project loopt echter vertraging op.  De uitvoer zal naar waarschijnlijkheid samengaan met de verbouwingen aan de Kwinkelier. Naast herinrichting vanwege vernieuwingen in de Kwinkelier, zal aan de Sperwerlaan ook een fietssnelweg gaan komen.
De verwachting was dat er in het voorjaar ’21 bewonersparticipatie start voor de herinrichting van de Sperwerlaan, maar ook dit traject heeft vertraging opgelopen en het is nog onduidelijk wanneer dit zal plaatsvinden. De wijkvereniging wil hieraan deelnemen, maar iedere bewoner is uiteraard vrij om hier op eigen initiatief ook aan deel te nemen. De projectleider is Wilco de Rooij (w.derooij@debilt.nl).

Herinrichting van de Koperwieklaan is uitgesteld. De uitvoer wordt nu verwacht 2024, nadat nutsbedrijven in 2023 groot onderhoud hebben verricht. Eerdere herinrichtingsplannen die zijn gemaakt zullen dan opnieuw worden bekeken en beoordeeld te bezien de dan geldende actualiteit.

Bewoners zijn teleurgesteld in de waarde van bewonersparticipatie, gezien de forse uitstel van de herinrichting van de Koperwieklaan. De bewonersparticipatie hiervoor is in 2018 geweest, toen is toegezegd dat de uitvoer in 2020 zou plaatsvinden. We hopen dat bewonersparticipatie in de toekomst wel tot sneller resultaat zal leiden én dat de communicatie hierover beter zal zijn vanuit de gemeente. We hebben deze wens naar de gemeente gecommuniceerd.

Wij zijn nu in gesprek met de gemeente over snelheidsbelemmerende oplossingen die in de tussentijd kunnen worden ingezet. In januari ’21 is toegezegd dat er bloembakken geplaatst zullen gaan worden, ook op de Kruisbeklaan en de Boslaan. Helaas is deze toezegging inmiddels ingetrokken (januari ’22). Wij hebben onze teleurstelling daarover uitgesproken en hebben gevraagd om een alternatief. Inmiddels zijn er (mei ’22) verkeerseilanden geplaatst. Hopelijk bereiken die een verminderde snelheid.
De gemeente heeft ons in nov ’21 toegezegd dat de oversteekplaats aan  de Sperwerlaan naar de Kwinkelier zal worden herzien ten behoeve van de veiligheid. Ondanks het stoplicht wordt hier regelmatig door rood gereden. In mei ’22 zijn er grote oranje borden bijgeplaatst die moeten aangeven dat er een oversteenplaats is. We hopen dat dit gaat helpen.

Momenteel heeft de gemeente een tekort aan verkeerskundigen waardoor dit proces traag verloopt.