Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang updates over de wijk
Sluit je aan bij de vereniging
Sluit je aan bij de vereniging

SAMEN VOOR DE WIJK: ONTMOETEN, BEWEGEN, NATUUR, SAMENSPRAAK

Over de wijk en het oprichten van de vereniging

Wijk Centrum II bestaat al ongeveer 50 jaar. Waar eerder tegelijkertijd veel jonge gezinnen in de wijk kwamen wonen zien we nu een bredere afspiegeling van alle leeftijden, jonge gezinnen, gezinnen met grotere kinderen en ouders waarvan de kinderen het huis uit zijn.

Het is een groene wijk in oud bos- en duingebied, met een open structuur rond kleine pleintjes. Deze pleintjes zijn vooral speelterrein voor kinderen en niet geschikt om als bewoner elkaar te ontmoeten. De inrichting is verouderd en de speelterreinen voldoen niet meer aan de eisen en kenmerken van deze tijd. Voor ouderen nodigt de inrichting niet uit tot ontmoeten. Een groeiend aantal nieuwe bewoners wil hier iets aan doen. Na een inventarisatie bij kinderen, bewoners, de gemeente, SSW en andere wijkverenigingen in de gemeente besloten we een wijkvereniging op te richten. Met een wijkvereniging is het mogelijk om op een gestructureerde manier activiteiten voor de wijk te organiseren, een volwaardige gesprekspartner te zijn richting gemeente en andere organisaties en om bijvoorbeeld fondsen te werven om de speelplekken te moderniseren.

Organiseren van activiteiten

Het organiseren van activiteiten om ontmoeting te bevorderen en samen te genieten van onze mooie wijk!

Samen een stem vormen naar de gemeente

Samen een stem vormen naar de gemeente, aangaande veiligheid, duurzaamheid, groeninrichting, bebouwing en infrastructuur.
Het moderniseren van de speeltuinen in de wijk en het verbeteren van de mogelijkheden om buiten te spelen.
Lees verder

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle toekomstige updates. Daarnaast kunt u ook lid worden van de wijkvereniging. Hiermee steunt u de ontwikkeling van de wijk.

Speeltuinen

Aanleiding voor de oprichting van de wijkvereniging is de wens de speeltuinen in onze wijk te moderniseren.
Het gaat om de speeltuinen aan de Tortellaan, de Roodborstlaan, de Pimpelmeeslaan en het sportveld tussen de Kruisbeklaan en de Koperwieklaan. De vereniging is in gesprek met de adviseurs Inrichting Openbare Ruimte van de Gemeente De Bilt. Er is een kinderbijeenkomst geweest, kinderen mochten hun ideale speeltuin tekenen. Deze tekeningen zijn gebruikt om conceptontwerpen op te laten stellen bij BOERplay.

We nodigen iedereen uit om feedback te geven op de ontwerpplannen. In het bijzonder nodigen we alle direct omwonenden van de speeltuinen en het sportveld en alle kinderen uit de wijk hiervoor uit.

Als de gemeente akkoord gaat met de ontwerpplannen, volgt de volgende stap: het werven van fondsen om de plannen te bekostigen. Alle plannen zijn onder voorbehoud van financiering. Het budget van de gemeente is niet toereikend voor realisatie.

Kruisbeklaan

Pimpelmeeslaan

Tortellaan

Roodborstlaan

Updates uit de wijk

Bewonersbijeenkomst en online vragenlijst

Afgelopen zaterdag 21 november vond de online bewonersbijeenkomst plaats. Het doel was feedback verzamelen van bewoners op de ontwerpplannen voor […]

Gemeentebijeenkomst samen wonen

Gister is er een bijeenkomst geweest vanuit gemeente de Bilt waarin de woning opgave is besproken. Via deze link kunt […]

Herinrichting Sperwerlaan en Koperwieklaan

De herinrichting van de Sperwerlaan staat voor het tweede kwartaal van ’21 gepland. Binnenkort zal bewonersparticipatie starten. De wijkvereniging zal […]

Participatie bewoners bij het vaststellen van bouwlocaties

Gemeente De Bilt zoekt nieuwe bouwlocaties voor woningen. Is daar ruimte voor in Centrum II? Als wijkvereniging zullen wij aanwezig […]

Aankomende evenementen in de buurt

Bijeenkomst op 21 november

Bewoners die zich hebben opgegeven voor de bewonersbijeenkomst hebben een uitnodiging ontvangen via de mail voor zaterdag 21 november 14:00 […]

Plog it up De Bilt viert feest!

Verjaardagsfeestje Plog it Up! Plog it Up De Bilt bestaat deze week precies een jaar! Op 27 oktober 2019 vond […]

Contact

Gebruik het contactformulier voor alle vragen, opmerkingen en suggesties rondom de wijk Centrum II.

E-mailen mag ook: wijkcentrum2@gmail.com

 

Laat hier onder een bericht achter: