Doelen van de vereniging
• Het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk Centrum II;
• Het overleggen over en stimuleren van aanleg van en verbeteringen aan groenvoorzieningen, speeltuinen en andere publieke voorzieningen in de wijk, Centrum II;
• Het opkomen voor de belangen van de bewoners in de wijk Centrum II en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.