Flora
Natuurlijk zijn we rijk met het groen in onze wijk, maar niet overal staat het er mooi bij. Bewoners zien graag meer (wilde) bloemen, bessen en fruitbomen in de wijk. Leuk voor bewoners, jong en oud, maar ook fijn voor de vogels, bijen en andere insecten.
Als vereniging hebben we divers groen in de openbare ruimten aangeplant.

Ook zijn er drie bijenheuvels gekomen waar verschillende soorten bloemen komen om bijen aan te trekken.

Daarnaast zijn er bewoners actief met het adopteren van boomspiegels waarin bloembollen zijn gezet. Hopelijk komt er zo steeds meer mooi en divers groen!

Fauna
Buurtbewoners zijn in gesprek met de gemeente De Bilt en ecologen om zoveel mogelijk in het werk te stellen om de natuur om ons heen te beschermen, met daarbij ook de das als beschermde diersoort.
In november ’21 is er op de Boslaan, op verzoek van de vereniging, een ‘dassenverkeersbord’ geplaatst. Hopelijk stimuleert dit automobilisten om hun snelheid te matigen en daarmee de das een veilige(re) omgeving te bieden!

 

Daarnaast zijn er op verschillende plekken vogelhuisjes opgehangen om de vogels een broed en/of schuilplek te geven.

 

Ook zijn er drie bijen/insectenhotels gekomen in de openbare ruimtes. Hopelijk neemt hierdoor het aantal bijen toe!