Flora
Natuurlijk zijn we rijk met groen in onze wijk, maar niet overal staat het er mooi bij. Bewoners zien graag meer (wilde) bloemen, bessen en fruitbomen in de wijk. Leuk voor bewoners, jong en oud, maar ook fijn voor de vogels, bijen en andere insecten. 
Als vereniging doen we mee aan de Nationale actiedag: NL doet op zaterdag 12 maart ’22. Dan zullen we ons inzetten om de boomspiegels in de wijk aan te planten met divers en fleurig groen. Dit ziet er gezellig uit, is goed voor de biodiversiteit en verbindt de buren tijdens onze bezigheden!

Fauna
Buurtbewoners zijn in gesprek met de gemeente De Bilt en ecologen om zoveel mogelijk in het werk te stellen om de natuur om ons heen te beschermen, met daarbij ook de das als beschermde diersoort.
In november ’21 is er op de Boslaan, op verzoek van de vereniging, een ‘dassenverkeersbord’ geplaatst. Hopelijk stimuleert dit automobilisten om hun snelheid te matigen en daarmee de das een veilige(re) omgeving te bieden!