Aanleiding voor de oprichting van de wijkvereniging is de wens de speeltuinen in onze wijk te moderniseren. We hopen zo ontmoeting tussen buurtbewoners te stimuleren. Beter een goede buur, dan een verre vriend!

Het gaat om de speeltuinen aan de Tortellaan, de Roodborstlaan, de Pimpelmeeslaan en De driehoek (het sportveld tussen de Kruisbeklaan en de Koperwieklaan). De vereniging is in gesprek met de adviseurs Inrichting Openbare Ruimte van de Gemeente De Bilt. Er is een kinderbijeenkomst geweest, kinderen mochten hun ideale speeltuin tekenen. Deze tekeningen zijn gebruikt om conceptontwerpen op te laten stellen bij Boerplay.

In november ’20 heeft een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden om feedback te verzamelen t.a.v. de herinrichting. Naar aanleiding van die bijeenkomst is ook nog een enquête uitgezet via de website en zijn er sub-bijeenkomsten geweest per speeltuin.
Vanuit de bewoners kwam vooral de wens naar voren voor een combinatie van natuurlijk spelen (zoals stapstammetjes, keien, bosjes, variatie in groen, ravotgroen, wilgenhutjes) en natuurlijke speeltoestellen (zoals schommels, glijbaan, duikelrek). De zandbakken waar veel katten/hondenpoep in ligt, de metalen klimrekken, de oude rubberen tegels en vele stoeptegels zag men liever verdwijnen.

De ontwerpen voor de drie kleine speeltuinen (Roodborstlaan, Tortellaan en Pimpelmeeslaan) zijn nu definitief! In juni ’21 is de gemeente akkoord gegaan met deze plannen! Een mijlpaal! Voor het sportveld De Driehoek aan de Koperwieklaan-Kruisbeklaan is door de gemeente een inspraakavond georganiseerd waarin met een grote groep bewoners is gekozen voor een passende inrichting. Daarnaast heeft de gemeente toegezegd het grasveld jaarlijks te onderhouden.

De vereniging is druk bezig geweest met het werven van fondsen om de plannen te bekostigen, en dit is gelukt!
In het najaar ’22 zal er een eerste bouwfase starten waarin het grootste deel van de speeltuinen wordt gerealiseerd. Dat houdt in dat de oude stoeptegels eruit gaan, er nieuwe paden worden aangelegd, (fruit)boompjes kunnen worden geplant en dat er gras wordt gelegd en toestellen worden geplaatst. In het voorjaar volgt dan een laatste ronde waarin beplanting en straatbedrukking wordt uitgevoerd.