Aanleiding voor de oprichting van de wijkvereniging was de wens de zwaar verouderde speeltuinen in onze wijk te moderniseren. Daarnaast wilden we zo de ontmoeting tussen buurtbewoners stimuleren. Beter een goede buur, dan een verre vriend!

Het ging om de speeltuinen aan de Tortellaan, de Roodborstlaan, de Pimpelmeeslaan en De driehoek (het sportveld tussen de Kruisbeklaan en de Koperwieklaan). De vereniging sprak met de adviseurs Inrichting Openbare Ruimte van de Gemeente De Bilt. Ze organiseerde een kinderbijeenkomst waarin kinderen hun ideale speeltuin tekenden. Deze zijn gebruikt om conceptontwerpen op te laten stellen door Boerplay.

In november ’20 vond een eerste grote bewonersbijeenkomst plaats om feedback te verzamelen t.a.v. de herinrichting. Daarna is nog een enquête uitgezet via de website en zijn er een aantal sub-bijeenkomsten geweest per speeltuin. Vanuit de bewoners kwam vooral de wens naar voren voor een combinatie van natuurlijk spelen (zoals stapstammetjes, keien, bosjes, variatie in groen, ravotgroen, wilgenhutjes) en natuurlijke speeltoestellen (zoals schommels, glijbaan, duikelrek). De zandbakken waar veel katten/hondenpoep in ligt, de metalen klimrekken, de oude rubberen tegels en vele stoeptegels zag men liever verdwijnen.

In juni 2021 ging de gemeente akkoord met onze ontwerpen voor de drie kleine speeltuinen (Roodborstlaan, Tortellaan en Pimpelmeeslaan. Een mijlpaal! Voor het sportveld De Driehoek aan de Koperwieklaan-Kruisbeklaan organiseerde de gemeente nog een inspraakavond waarin met een grote groep bewoners is gekozen voor een passende inrichting. Daarnaast zei de gemeente toe het grasveld jaarlijks te onderhouden.

Hierna konden we aan de slag met het werven van fondsen. Er moest een flink bedrag bij elkaar komen om alle plannen te bekostigen. Ook dit was weer een spannende tijd. Maar het  is gelukt!

In het najaar van 2022 startte de eerste bouwfase waarin het grootste deel van de speeltuinen wordt gerealiseerd. Dat houdt in dat de oude stoeptegels er door de bewoners zelf zijn uitgewipt, er nieuwe paden zijn aangelegd, en de toestellen zijn geplaatst. Rest nog het planten van de (fruit)boompjes en het leggen van gras. Als dit is aangeslagen kunnen we eindelijk gebruik maken van de speeltuintjes. In het voorjaar van 2023 volgt nog een laatste ronde waarin beplanting en straatbedrukking wordt uitgevoerd.