Aanleiding voor de oprichting van de wijkvereniging is de wens de speeltuinen in onze wijk te moderniseren. We hopen zo ontmoeting tussen buurtbewoners te stimuleren. Beter een goede buur, dan een verre vriend!

Het gaat om de speeltuinen aan de Tortellaan, de Roodborstlaan, de Pimpelmeeslaan en De driehoek (het sportveld tussen de Kruisbeklaan en de Koperwieklaan). De vereniging is in gesprek met de adviseurs Inrichting Openbare Ruimte van de Gemeente De Bilt. Er is een kinderbijeenkomst geweest, kinderen mochten hun ideale speeltuin tekenen. Deze tekeningen zijn gebruikt om conceptontwerpen op te laten stellen bij Boerplay.

In november ’20 heeft een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden om feedback te verzamelen t.a.v. de herinrichting. Naar aanleiding van die bijeenkomst is ook nog een enquête uitgezet via de website en zijn er sub-bijeenkomsten geweest per speeltuin.
Vanuit de bewoners kwam vooral de wens naar voren voor een combinatie van natuurlijk spelen (zoals stapstammetjes, keien, bosjes, variatie in groen, ravotgroen, wilgenhutjes) en natuurlijke speeltoestellen (zoals schommels, glijbaan, duikelrek). De zandbakken waar veel katten/hondenpoep in ligt, de metalen klimrekken, de oude rubberen tegels en vele stoeptegels zag men liever verdwijnen.

De driehoek (het grote speelveld aan de Kruisbeklaan-Koperwieklaan) zou een wijkoverstijgende speeltuin worden. De gemeente De Bilt had dit besloten, dit pastte binnen hun nieuwe speelbeleid. De gemeente heeft in sep ’21 een online bijeenkomst georganiseerd waar feedback gegeven kon worden over de inrichting. Recent (maart ’22) hebben we begrepen dat dit toch niet gaat gebeuren. We gaan daarom proberen het sportveld met draagvlak van omwonenden en kinderen uit de buurt tot een mooie speel en ontmoetingsplek om te vormen. Het je ideeen over de inrichting n.a.v. van het ontwerp dat je op onze site kan vinden? Mail ons dan gerust! 

De ontwerpen voor de drie kleine speeltuinen (Roodborstlaan, Tortellaan en Pimpelmeeslaan) zijn nu definitief! In juni ’21 is de gemeente akkoord gegaan met deze plannen! Een mijlpaal! 

Nu volgt de volgende stap: het werven van fondsen om de plannen te bekostigen. Alle plannen zijn onder voorbehoud van financiering. Het budget van de gemeente is niet toereikend voor realisatie. De gemeente heeft 35.000 euro toegezegd, en inmiddels is er een heel aantal fondsen aangeschreven. Als in het najaar ’22 blijkt dat er voldoende toezeggingen van fondsen zijn, zal er een eerste bouwfase starten: het klaarmaken van de ondergrond van de speeltuinen. Dat houdt in dat de oude stoeptegels eruit gaan, er nieuwe paden worden aangelegd, (fruit)boompjes kunnen worden geplant en dat er gras wordt ingezaaid (zie de ontwerpen hieronder). In de tussentijd gaan we door met het werven van fondsen om zo ook de rest van de speeltuin te kunnen voltooien. Mochten we hiervoor niet voldoende financiële toezeggingen krijgen, dan worden de speeltuinen opgeknapt. Als er voldoende geld binnenkomt, dan volgt een gehele revitalisering zoals op de ontwerpen te zien is. 

Heb je kennis van fondsenwerven, projectplannen schrijven of een goed idee voor het grote voetbalveld? Neem contact met ons op! We kunnen alle hulp gebruiken (wijkcentrum2@gmail.com).