De gemeente nodigt ons allemaal uit om op donderdag 2 juni om 19.30 uur feedback te geven op het ontwerp voor de herinrichting van het het sportveld op de Driehoek Koperwieklaan-Kruisbeklaan!

De gemeente wil dit veld niet langer als wijkoverstijgende speeltuin inrichten. We hebben begrepen dat dit vooral vanwege financiële redenen is. Toch is er wel wat geld voor een herinrichting, kom daarom voor een laatste ronde feedback voor definitieve ontwerpen! Locatie: Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven.