Afgelopen zaterdag 21 november vond de online bewonersbijeenkomst plaats. Het doel was feedback verzamelen van bewoners op de ontwerpplannen voor de nieuwe speeltuinen. Er is goed met elkaar gesproken, de mening over de ontwerpen was overwegend positief. Bewoners gaven aan graag beter onderhouden speeltoestellen terug te zien in de speeltuinen. Hoewel zand uitdaagt tot creatief spelen, zijn de huidige zandbakken te vies en zien bewoners die liever verdwijnen. Op het grote voetbalveld wil men graag de ruimte behouden. Een pannakooi zou ook een mooie mogelijkheid zijn mits er voldoende ‘veld’ overblijft.
Er werd ook aandacht besteed aan het verschil tussen traditioneel spelen en natuurspelen. Het eerste bevat vooral speeltoestellen (denk aan een schommel, glijbaan, wipkip) terwijl het laatste uitgaat van speelaanleidingen (denk aan ravotgroen, stapstammen, keien). De combinatie van die twee, lijkt voor onze speeltuinen het meest passend.

Vanwege de lage opkomst bij de online bijeenkomst, hebben we besloten ook nog een online vragenlijst uit te zetten. Hierop kwamen gelijk veel meer reacties, die inhoudelijk aansloten bij de feedback uit de bijeenkomst. Een mooie bevestiging dus!

Naar aanleiding van de feedback, gaan we de ontwerpen opnieuw vormgeven. We hopen deze vernieuwde ontwerpen snel aan de buurt te kunnen presenteren.