Gister is er een bijeenkomst geweest vanuit gemeente de Bilt waarin de woning opgave is besproken.
Via deze link kunt u meer informatie vinden. Vanuit de wijkvereniging waren een aantal mensen aanwezig.
De gemeente vraagt nu of de burgers zelf een advies willen gaan schrijven en daarin aangeven wat de wens is m.b.t. woningbouw.