De herinrichting van de Sperwerlaan staat voor het tweede kwartaal van ’21 gepland. Binnenkort zal bewonersparticipatie starten. De wijkvereniging zal hieraan deelnemen, maar iedere bewoner is uiteraard vrij om hier op eigen initiatief ook aan deel te nemen. De projectleider is Wilco de Rooij (w.derooij@debilt.nl).

Herinrichting van de Koperwieklaan staat na rond 2024 op de planning, nadat nutsbedrijven in 2023 groot onderhoud hebben verricht. Eerdere herinrichtingsplannen die zijn gemaakt (https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/herinrichting-koperwieklaan-bilthoven) zullen dan opnieuw worden bekeken en worden beoordeeld te bezien de dan geldende actualiteit.
Wij zijn als vereniging in gesprek met de gemeente over snelheidsbelemmerende oplossingen die in de tussentijd kunnen worden ingezet. We hopen dat ook voor de Kruisbeklaan te kunnen realiseren. Momenteel heeft de gemeente een tekort aan verkeerskundigen waardoor dit proces traag verloopt.