Op maandag 20 feb was de algemene ledenvergadering. De opkomst was klein, de vergadering goed! Het verslag zal zsm op de website komen te staan.