De gemeente De Bilt is op zoek naar nieuwe bouwlocaties voor woningen. Ook wij zien dat er nieuwe woningen nodig zijn omdat de woningnood momenteel hoog is en allemaal groter wordt. Daarom zijn wij betrokken bij het project ‘Samen werken aan wonen‘. Met verschillende bewoners is overlegd, maar  helaas zien wij in Centrum II geen kansen voor bebouwing. Er zijn geen ‘vrije locaties’ en/of leegstand in bijvoorbeeld bedrijfsruimtes in onze wijk. Daarom gaven wij het volgende advies aan de gemeente:

 

Binnen wijkvereniging Centrum II hebben wij het participatietraject Samen werken aan
wonen besproken. Onze wijk ligt tussen de Boslaan, de Koperwieklaan (inclusief de
kleine dwarsstraatjes daarop) en de Sperwerlaan. In de wijk staan 3 grote flats en
ongeveer 700 eengezinswoningen op een oppervlakte van ongeveer 2,5 hectare.
Daarmee is de wijk maximaal belast qua bebouwing en woon- / werkverkeer.
Wij zien in onze wijk dus geen mogelijkheid om te bouwen. Er zijn verder geen
bedrijfspanden of –terreinen in onze wijk. In de punt van de Leeuweriklaan met de
Boslaan, op het voormalig terrein van de Van Everdingenschool hadden een aantal
eengezinswoningen ontwikkeld kunnen worden maar er is gekozen voor verkoop van
de grond zodat er nu recentelijk 4 villa’s gebouwd zijn.
Verder weten we dat er een appartementencomplex gebouwd gaat worden aan de
Sperwerlaan aan de kant van de Kwinkelier. De toevoeging van woningen voor deze
wijk is daarmee ons inziens genoeg.