De ontwerpplannen van de drie kleine speeltuinen zijn sinds het najaar ’21 goedgekeurd. De gemeente heeft 35.000 euro toegezegd voor de modernisering. Het overige bedrag proberen we via fondsenwerving binnen te krijgen. Als er voldoende financiële middelen zijn toegezegd in februari, dan gaat de modernisering in maart starten met fase 1.
Fase 1 houdt in dat de ondergrond wordt klaargemaakt, met het geld dat toegezegd is door de gemeente kan dit. Fase 2 zal daarna verdergaan als de fondsenwerving rond is, dan volgen de speeltoestellen en de beplanting. We hopen dat dit snel gaat lukken en kunnen hier nog steeds alle hulp bij gebruiken!