Op de Boslaan is een waarschuwingsbord ten behoeve van de das geplaatst. De werkgroep voor de bescherming van de das en Wijkvereniging Centrum II hebben zich ingezet voor de bescherming van de das die in het bos grenzend aan de Boslaan leeft. De gemeente heeft bloembakken als snelheidsremmende maatregel toegezegd op de Boslaan, maar die laten helaas nog op zich wachten. 

In de tussentijd was het wel mogelijk een Dassenbord te plaatsen. Hopelijk realiseren automobilisten nu dat de das hier leeft, en passen zij hun snelheid aan!