Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang updates over de wijk
Sluit je aan bij de vereniging
Sluit je aan bij de vereniging

SAMEN VOOR DE WIJK: ONTMOETEN, BEWEGEN, NATUUR, SAMENSPRAAK

Over de wijk en het oprichten van de vereniging

Wijk Centrum II bestaat al ongeveer 50 jaar. Waar eerder tegelijkertijd veel jonge gezinnen in de wijk kwamen wonen zien we nu een bredere afspiegeling van alle leeftijden, jonge gezinnen, gezinnen met grotere kinderen en ouders waarvan de kinderen het huis uit zijn.

Het is een groene wijk in oud bos- en duingebied, met een open structuur rond kleine pleintjes. Deze pleintjes zijn vooral speelterrein voor kinderen en niet geschikt om als bewoner elkaar te ontmoeten. De inrichting is verouderd en de speelterreinen voldoen niet meer aan de eisen en kenmerken van deze tijd. Voor ouderen nodigt de inrichting niet uit tot ontmoeten. Een groeiend aantal nieuwe bewoners wil hier iets aan doen. Na een inventarisatie bij kinderen, bewoners, de gemeente, SSW en andere wijkverenigingen in de gemeente besloten we een wijkvereniging op te richten. Met een wijkvereniging is het mogelijk om op een gestructureerde manier activiteiten voor de wijk te organiseren, een volwaardige gesprekspartner te zijn richting gemeente en andere organisaties en om bijvoorbeeld fondsen te werven om de speelplekken te moderniseren.

Organiseren van activiteiten

Het organiseren van activiteiten om ontmoeting te bevorderen en samen te genieten van onze mooie wijk!

Samen een stem vormen naar de gemeente

Samen een stem vormen naar de gemeente, aangaande veiligheid, duurzaamheid, groeninrichting, bebouwing en infrastructuur.
Het moderniseren van de speeltuinen in de wijk en het verbeteren van de mogelijkheden om buiten te spelen.
Lees verder

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle toekomstige updates. Daarnaast kunt u ook lid worden van de wijkvereniging. Hiermee steunt u de ontwikkeling van de wijk.

Speeltuinen

Aanleiding voor de oprichting van de wijkvereniging is de wens de speeltuinen in onze wijk te moderniseren en zo ontmoeting tussen buurtbewoners meer te stimuleren.  Het gaat om de speeltuinen aan de Tortellaan, de Roodborstlaan, de Pimpelmeeslaan en de driehoek (het sportveld tussen de Kruisbeklaan en de Koperwieklaan). Er zijn verschillende bewonersbijenkomsten geweest om feedback te verzamelen voor ontwerpplannen. Bewoners willen graag een combinatie tussen natuurlijk spelen (zoals stapstammetjes, keien, ravotgroen) en natuurlijk ogende speeltoestellen (zoal houten schommel, taludglijbaan, en houten duikelrek). Daarnaast zien bewoners graag minder tegels, metalen klimrekken en zandbakken vol kattenpoep maar juist wel meer variatie in groen: (wilde) bloemen, bessen en fruitbomen.

De ontwerpen van speeltuinen zijn door de gemeente inmiddels goedgekeurd. Het geld om de vernieuwingen te realiseren is door de wijkvereniging bijeen verzameld middels fondsenwerving. In het najaar ’22 starten de werkzaamheden voor de vernieuwingen van de speeltuinen. Houd er rekening mee dat de speeltuinen daardoor een periode niet toegankelijk zijn. In het voorjaar ’23 zal de afronding plaatsvinden: de laatste beplanting en straatbedrukking.

We zijn heel verheugd dat het ons gelukt is dit project te realiseren! We hopen dat al onze buurtgenoten net zo blij met en trots op onze wijk als wij!

 

Kruisbeklaan

Pimpelmeeslaan

Tortellaan

Roodborstlaan

Updates uit de wijk

Opruimdag za 28 sept ’24 14.00-16.00

De World Clean Up day is dit jaar op vrijdag 20 sept, aangezien dat geen vrije dag is, plannen wij […]

Wijkfeest zo 1 sep ’24

Op zondag 1 september ’24 van 14.00-17.00 vieren we weer Wijkfeest! Wees welkom op het sportveld De Driehoek in het […]

Sperwerlaan

De Sperwerlaan wordt opnieuw ingericht. Deze straat is onderdeel van de provinciale doorfietsroute. Daarnaast moeten de afwatering en biodiversiteit hier […]

Opruimdag za 23 maart

Het is inmiddels vaste prik: twee maal per jaar ruimen we samen de buurt op, zo ook weer op zaterdag […]

Aankomende evenementen in de buurt

Opruimdag za 28 sept ’24 14.00-16.00

De World Clean Up day is dit jaar op vrijdag 20 sept, aangezien dat geen vrije dag is, plannen wij […]

Wijkfeest zo 1 sep ’24

Op zondag 1 september ’24 van 14.00-17.00 vieren we weer Wijkfeest! Wees welkom op het sportveld De Driehoek in het […]

Contact

Gebruik het contactformulier voor alle vragen, opmerkingen en suggesties rondom de wijk Centrum II.

E-mailen mag ook: wijkcentrum2@gmail.com

 

Laat hier onder een bericht achter: